Τηλ: (+30) 23210-24524

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

  • Η διαχείριση και η προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη / επισκέπτη της ιστοσελίδας μας, τα οποία καθίστανται γνωστά στον όμιλο λόγω της επισκέψεως στην ιστοσελίδα μας, υπόκεινται στις οδηγίες και κανονισμούς της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, και στις σχετικές διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας.
  • Κοινοποίηση των δεδομένων σε τρίτα πρόσωπα δεν γίνεται εκτός και αν η κοινοποίηση επιτρέπεται από τον νόμο ή από δικαστική απόφαση. Η προσωπική φύση των δεδομένων αυτών θα προστατευθεί. Η ιστοσελίδα μας τηρεί αρχεία αυτών των δεδομένων αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας και εξυπηρέτησης. Στην περίπτωση που ο χρήστης / επισκέπτης δεν συναινεί στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων κατά αυτό τον τρόπο, οφείλει να μην υποβάλλει αίτηση εγγραφής σε φόρμες επικοινωνίας της ιστοσελίδας μας.
  • Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη / επισκέπτη θα παραμείνει απόρρητη και θα διεξάγεται αποκλειστικά και μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό του Ομίλου με τα κατάλληλα επαγγελματικά προσόντα και τις κατάλληλες τεχνικές δικλείδες ασφαλείας για την διασφάλιση του απορρήτου των εν λόγω δεδομένων. Σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης / επισκέπτης της ιστοσελίδας μας, έχει το δικαίωμα ενημέρωσης σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων και μπορεί να ζητήσει την διαγραφή, διόρθωση ή αλλαγή του προσωπικού του αρχείου, αφού επικοινωνήσει με το αρμόδιο τμήμα και εξακριβωθεί η ύπαρξη του προσωπικού του αρχείου. Το δικαίωμα πρόσβασης ή προβολής αντιρρήσεων ασκείται με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ομίλου gdpr@tobaccoserres.gr. O όμιλος μας δεσμεύεται για την απάντηση επ΄ αυτού μέσα σε  προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών.
  • Σημειώνεται ότι όταν διασυνδέεστε σε οποιαδήποτε άλλη ιστοσελίδα μέσω αυτής, ο διαχειριστής της άλλης ιστοσελίδας μπορεί να συλλέγει πληροφορίες για εσάς, μεταξύ άλλων και μέσω cookies ή μέσω άλλης τεχνολογίας. Επιπροσθέτως, ο/οι πάροχος/οι Ιντερνετ ή άλλης υπηρεσίας μπορεί να συλλέγουν πληροφορίες για εσάς ή να παραδίδονται από εσάς πληροφορίες κατά την χρήση της ιστοσελίδας ή οποιασδήποτε άλλης ιστοσελίδας. Αναγνωρίζετε ότι η συλλογή πληροφοριών ή οι πρακτικές που αφορούν στο απόρρητο από τρίτους, δεν καταγράφονται ούτε ελέγχονται από την ιστοσελίδα του ομίλου μας και δεν είναι υπεύθυνος ο όμιλος μας για τις ιστοσελίδες αυτές.
  • Διασυνδέσεις στην Ιστοσελίδα προς άλλες ιστοσελίδες παρέχονται μόνον για λόγους ευκολίας και το ότι συμπεριλαμβάνονται δεν συνεπάγεται υποστήριξη των διασυνδεδεμένων δικτυακών χώρων. Θα πρέπει να μελετήσετε τις πολιτικές εμπιστευτικότητας των άλλων ιστοσελίδων που επισκέπτεστε για να κατανοήσετε πώς οι πληροφορίες σας συλλέγονται και χρησιμοποιούνται.
??? This website requires you to be 21 years of age or older. Please verify your age to view the content, or click "Exit" to leave.